ZHENPHENLING
Comunità Dzogchen Roma

Via dei Marrucini, 10, 00185 Roma
Tel +39 327 621 4025
e-mail: info@zhenphenling.net